Rumphius (Rumpf), Georg Eberhard (1705)

 
Rumphius (Rumpf), Georg Eberhard (1705)

Rumphius (Rumpf), Georg Eberhard (1705)

D’Amboinsche | Rariteitkamer, | Behelzende eene Beschryvinge van allerhande | zoo weeke als harde | Schaalvisschen, | te weeten raare | Krabben, Kreeften, | en diergelyke Zeedieren, | als mede allerhande | Hoorntjes en Schulpen, | die men in d’Amboinsche Zee vindt: | Daar beneven zommige | Mineraalen, Gesteenten, | en soorten van Aarde, die in d’Amboinsche, en zom- | mige omleggende Eilanden gevonden worden. | Verdeelt in drie Boeken, | En met nodige Printverbeeldingen, alle naar ’t leven getekent, voorzien. | Beschreven door | Georgius Everhardus Rumphius, | van Hanauw, Koopman en Raad in Amboina, mitsgaders Lid in d’ Academiæ Curiosorum Naturæ, | in ’t Duitsche Roomsche Ryk opgerecht, onder den naam van | Plinius Indicus. | [vignette] | T’Amsterdam, | [rule] | Gedrukt by François Halma, Boekverkoper | in Konstantijn den Grooten. | 1705.
Title page in red and black

Half title: D’Amboinsche, | Rariteitkamer, | Of Eene Bescryvinge Van Allerhande | Schaalvisschen; | Benevens De Voornaamste | Hoorntjes en Schulpen, | Als Ook Zommige, | Mineraalen, Gesteenten, Enz. | Door | Georgius Everhardus | Rumphius.

Collation: 2°: *-****4 *****2 A-Bbb4; [32] [1]-340 [43] [1 blank] p. Engraved frontispiece, engraved portrait of Rumphius and 60 engraved plates

Plates: engraved frontispiece, engraved portrait of Rumphius, and 60 engraved plates numbered: "I-LX"

Page size: 395 x 257 mm

Binding: contemporary full blind stamped vellum with gilt lettering on leather spine label

Provenance: unknown, manuscript initials "A.B.D.Z. | 1816"

Other editions: 1741; Latin translation (1711, 1739); German translation (1766)

References: Schuh 4210

Collection: private collection

Rumphius (Rumpf), Georg Eberhard (1705)
engraved frontispiece

Rumphius (Rumpf), Georg Eberhard (1705)
engraved portrait of Rumphius

Rumphius (Rumpf), Georg Eberhard (1705)

Rumphius (Rumpf), Georg Eberhard (1705)

Rumphius (Rumpf), Georg Eberhard (1705)