Aepinus, Franz Ulrich Theodosius (1773)

 
Aepinus, Franz Ulrich Theodosius (1773)

Aepinus, Franz Ulrich Theodosius (1773)

Verzameling | Van | Verscheide Vertoogen | Over Den | Aschtrekker, | Uitgegeven door den Heer | Franc. Ulr. Theod. Aepinus. | Raad ter vergaderinge van Haare Keizerlijke | Majesteit, Hoogleraar in de Natuurkunde | van de Keizerlijke Academie der Weten- | schappen, enz. te Petersburg, Lid | der Academien van Berlin, | Stockholm en Erfürth. | Uit het Fransch vertaald door | Daniel Doornik. | [rule] | Te Amsterdam, | By Gerardus Lequien, | Boekverkooper, MDCCLXXIII.

bound together with:
Verhandelingen | Over De | Barometers, | Thermometers, | En | Notitiometers | Of | Hygrometers. | Door Den Heer D.... | Uit het Fransch Vertaalt. | [ornament] | In 'S Gravenhage, | By Gerard Block. | M. D. CC. XXXVIII.

Collation: 8°: *8 **3 A-Q8 R6; xxii [1]2-268, 5 plates

Plates: 5 engraved plates numbered "Pl. I-V"

Page size: 105 x 165 mm

Binding: contemporary half sheepskin over boards, with raised bands and gilt lettering on spine

Provenance: small bookplate of bookseller "Ez. Bibliopolio | van Tetroode | Amsterdam | Kalverstraat"

Other editions: French: 1762

References: Sinkankas 25D (on the French edition)

Collection: private collection

Aepinus, Franz Ulrich Theodosius (1773)

Aepinus, Franz Ulrich Theodosius (1773)

Aepinus, Franz Ulrich Theodosius (1773)